Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności. Świat i wszystkie jego przyjemności przemijają ze swoją zmysłowością i fałszywymi wielkościami, a zostaje tylko to, co jest z Boga.


Żylibyśmy-właściwie-prawdziwie-i-w-wolnoś-gdybyśmy-w-każdej-godzinie-a-nawet-w-każdej-chwili-żyli-przed-bogiem-ze-świadomośą-jego
ludwig richterylibyśmywłaściwieprawdziwiewolnościgdybyśmykażdejgodzinienawetchwiliżyliprzedbogiemzeświadomościąjegoobecnościŚwiatwszystkiejegoprzyjemnościprzemijająswojązmysłowościąfałszywymiwielkościamizostajetylkotocojestbogaŻylibyśmy właściwieprawdziwie iw wolnościgdybyśmy ww każdejkażdej godzinienawet ww każdejkażdej chwilichwili żyliżyli przedprzed bogiembogiem zeze świadomościąświadomością jegojego obecnościŚwiat ii wszystkiewszystkie jegojego przyjemnościprzyjemności przemijająprzemijają zeze swojąswoją zmysłowościązmysłowością ii fałszywymifałszywymi wielkościamizostaje tylkoco jestjest zz bogaprawdziwie i wi w wolnościgdybyśmy w każdejw każdej godziniea nawet wnawet w każdejw każdej chwilikażdej chwili żylichwili żyli przedżyli przed bogiemprzed bogiem zebogiem ze świadomościąze świadomością jegoświadomością jego obecnościŚwiat i wszystkiei wszystkie jegowszystkie jego przyjemnościjego przyjemności przemijająprzyjemności przemijają zeprzemijają ze swojąze swoją zmysłowościąswoją zmysłowością izmysłowością i fałszywymii fałszywymi wielkościamia zostaje tylkoco jest zjest z boga

Świat to cyrk, gdzie miłość i szczęście chodzą wysoko po mocno napiętej linie i w każdej chwili grozi im śmierć. -Zofia Kucówna
Świat-to-cyrk-gdzie-miłość-i-szczęście-chodzą-wysoko-po-mocno-napiętej-linie-i-w-każdej-chwili-grozi-im-śmierć