Żywa niedoskonałość jest lepsza niż martwe arcydzieła.


Żywa-niedoskonałość-jest-lepsza-ż-martwe-arcydzieła
george bernard shawywaniedoskonałośćjestlepszaniżmartwearcydziełaŻywa niedoskonałośćniedoskonałość jestjest lepszalepsza niżniż martwemartwe arcydziełaŻywa niedoskonałość jestniedoskonałość jest lepszajest lepsza niżlepsza niż martweniż martwe arcydziełaŻywa niedoskonałość jest lepszaniedoskonałość jest lepsza niżjest lepsza niż martwelepsza niż martwe arcydziełaŻywa niedoskonałość jest lepsza niżniedoskonałość jest lepsza niż martwejest lepsza niż martwe arcydzieła

Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie.Jeśli ktoś potrafi napisać lepszą książkę, głosić lepsze kazania i zbudować lepszą pułapkę na myszy niż jego sąsiad, to choćby zbudował swój dom w leśnej głuszy, świat i tak wydepcze ścieżkę do jego drzwi.Lepiej by było, gdyby wszystkie arcydzieła sztuki przepadały, niż gdyby ptaki przestały się gnieździć na gałęziach.Lepsza złamana obietnica niż żadna.Odrobina dobroci od człowieka do człowieka jest lepsza niż miłość do całej ludzkości.Lepsza własna łata niż wyżebrana szata.