Żywot ludzki jest płótnem snowanym od natury, tkanym od czasu, a urzynanym od śmierci.


Żywot-ludzki-jest-płótnem-snowanym-od-natury-tkanym-od-czasu-a-urzynanym-od-śmierci
wincenty ignacy marewiczywotludzkijestpłótnemsnowanymodnaturytkanymczasuurzynanymśmierciŻywot ludzkiludzki jestjest płótnempłótnem snowanymsnowanym odod naturytkanym odod czasuurzynanym odod śmierciŻywot ludzki jestludzki jest płótnemjest płótnem snowanympłótnem snowanym odsnowanym od naturytkanym od czasua urzynanym odurzynanym od śmierciŻywot ludzki jest płótnemludzki jest płótnem snowanymjest płótnem snowanym odpłótnem snowanym od naturya urzynanym od śmierciŻywot ludzki jest płótnem snowanymludzki jest płótnem snowanym odjest płótnem snowanym od natury

Strata czasu jest podobna do śmierci - nieodwracalna. -Piotr I
strata-czasu-jest-podobna-do-śmierci-nieodwracalna
W niewiedzy, że się istnieje jest wyzwolenie od czasu i śmierci. -Olga Tokarczuk
w-niewiedzy-że-ę-istnieje-jest-wyzwolenie-od-czasu-i-śmierci
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Życie jest wiel­kim płótnem. Za­maluj je tak ko­loro­wo, jak tyl­ko potrafisz. -Danny Kaye
Życie-jest wiel­kim-płótnem-za­maluj- tak-ko­loro­wo-jak tyl­ko-potrafisz
Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury