Żywy może obejść się bez butów, a umarły nie może żyć bez trumny.


Żywy-może-obejść-ę-bez-butów-a-umarły-nie-może-żyć-bez-trumny
aleksander puszkinywymożeobejśćsiębezbutówumarłynieżyćtrumnyŻywy możemoże obejśćobejść sięsię bezbez butówumarły nienie możemoże żyćżyć bezbez trumnyŻywy może obejśćmoże obejść sięobejść się bezsię bez butówa umarły nieumarły nie możenie może żyćmoże żyć bezżyć bez trumnyŻywy może obejść sięmoże obejść się bezobejść się bez butówa umarły nie możeumarły nie może żyćnie może żyć bezmoże żyć bez trumnyŻywy może obejść się bezmoże obejść się bez butówa umarły nie może żyćumarły nie może żyć beznie może żyć bez trumny

Kto mniema, iż zdoła obejść się bez całego świata, myli się bardzo; ale kto mniema, że świat nie może obejść się bez niego, myli się jeszcze bardziej.Polityka nie może obejść się bez jakiejś podstawy moralnej.I wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła.Małżeństwo, jak każda sztu­ka, nie może się obejść bez scen.Człowiek ambitny może obejść się bez małych sukcesów.