Żywy węgorz wije się pod nożem, kobieta zmuszona do małżeństwa bierze kochanka.


Żywy-węgorz-wije-ę-pod-nożem-kobieta-zmuszona-do-łżeństwa-bierze-kochanka
selma lagerlofywywęgorzwijesiępodnożemkobietazmuszonadomałżeństwabierzekochankaŻywy węgorzwęgorz wijewije sięsię podpod nożemkobieta zmuszonazmuszona dodo małżeństwamałżeństwa bierzebierze kochankaŻywy węgorz wijewęgorz wije sięwije się podsię pod nożemkobieta zmuszona dozmuszona do małżeństwado małżeństwa bierzemałżeństwa bierze kochankaŻywy węgorz wije sięwęgorz wije się podwije się pod nożemkobieta zmuszona do małżeństwazmuszona do małżeństwa bierzedo małżeństwa bierze kochankaŻywy węgorz wije się podwęgorz wije się pod nożemkobieta zmuszona do małżeństwa bierzezmuszona do małżeństwa bierze kochanka

Kochanka to kobieta podwójnie kochana. -Henryk Horosz
kochanka-to-kobieta-podwójnie-kochana
Kobieta, która porzucając kochanka, zostawia u niego majtki, oczekuje, że ów odniesie je osobiście. -Pascal Laine
kobieta-która-porzucając-kochanka-zostawia-u-niego-majtki-oczekuje-że-ów-odniesie-osobiście
Chciano obalić wszystkie tabu, ale nadal jest tak, że kobieta bierze, a mężczyzna daje. -Jeanne Moreau
chciano-obalić-wszystkie-tabu-ale-nadal-jest-tak-że-kobieta-bierze-a-mężczyzna-daje
Kobieta jest stworzona do małżeństwa, a mężczyzna do kawalerstwa, i stąd wynikają wszelkie nieporozumienia. -Jeanne Moreau
kobieta-jest-stworzona-do-łżeństwa-a-mężczyzna-do-kawalerstwa-i-stąd-wynikają-wszelkie-nieporozumienia
Utarł się idiotyczny pogląd, że kochanka żony nienawidzi tylko jedna osoba: jej mąż. Ale w dziewięciu wypadkach na dziesięć kochanka żony nienawidzi najgoręcej sama żona. -Gilbert Keith Chesterton
utarł-ę-idiotyczny-pogląd-że-kochanka-żony-nienawidzi-tylko-jedna-osoba-jej-mąż-ale-w-dziewięciu-wypadkach-na-dziesięć-kochanka-żony