. . . żyć to przecież znaczy iść naprzód, piąć się w górę, ku doskonałości, i osiągać ją.


żyć-to-przecież-znaczy-iść-naprzód-piąć-ę-w-górę-ku-doskonałoś-i-osiągać-ją
borys pasternakżyćtoprzecieżznaczyiśćnaprzódpiąćsięgórękudoskonałościosiągaćprzecież znaczyznaczy iśćiść naprzódpiąć sięw góręku doskonałościi osiągaćosiągać jążyć to przecieżprzecież znaczy iśćznaczy iść naprzódpiąć się wsię w góręi osiągać jążyć to przecieżżyć to przecież znaczyprzecież znaczy iść naprzódpiąć się w górężyć to przecież znaczyżyć to przecież znaczy iść

za­myka się coś by siebie ot­worzyć stać się prze­takiem i ziar­nem i plewą na­piąć do gra­nic strunę is­tnienia kształt na­dać dźwiękom jak echo duszę prze­bar­wić na ciało niebieskie na­dir od­gadnąć w zenicie kochać tak, że iść naprzód nie wiedząc a wiedząc iść i nie stawać prześwi­tując przez pal­ce bez­myślą dot­knąć niebytu i gasnąć cicho jak mo­tyl o szybę Mężczyźni są jak ceny; chcieliby ciągle piąć się w górę.nie szu­kaj per­fek­cji. naucz się żyć z myślą, że wa­dy są częścią Two­jej doskonałości.Trzeba tylko iść naprzód, w ciemnościach trochę na oślep i próbować czynić dobrze. Jeśli zaś idzie o resztę, trwać i zdać się na Boga.Prawdziwa sztuka zawsze wyolbrzymia albo pomniejsza. W pierwszym wypadku stara się podciągnąć człowieka w górę za uszy - a to przecież gwałt, w drugim grzmoci po głowie, żeby się ocknął albo sczezł.Po co ciągle dokonywać podsumowań? Nie należę do kobiet, które wciąż oglądają się za siebie. Podsumowanie oznacza, że nie ma się planów na przyszłość. W życiu trzeba iść naprzód i zachować entuzjazm we wszystkich okolicznościach.