życie upływa na smut­ku i radości ze spóźnionych burz 


życie-upływa-na-smut­ku-i radoś-ze-spóźnionych-burz 
dark smurfżycieupływanasmut­kui radościzespóźnionychburz życie upływaupływa nana smut­kusmut­ku i radościi radości zeze spóźnionychspóźnionych burz życie upływa naupływa na smut­kuna smut­ku i radoścismut­ku i radości zei radości ze spóźnionychze spóźnionych burz życie upływa na smut­kuupływa na smut­ku i radościna smut­ku i radości zesmut­ku i radości ze spóźnionychi radości ze spóźnionych burz życie upływa na smut­ku i radościupływa na smut­ku i radości zena smut­ku i radości ze spóźnionychsmut­ku i radości ze spóźnionych burz 

dob­re życie upływa szyb­ko jak dob­rze spedzo­ny dzień z przy­jaciółmi złe życie upływa wol­no jak czas w pra­cy której nie cierpisz...Życie to coś, co upływa, kiedy jesteśmy zajęci snuciem planów na przyszłośćCzy zdarzyło ci się wejść do jakiegoś pokoju i zapomnieć po co tam poszedłeś? Wydaje mi się, że w ten właśnie sposób upływa całe życie psa.do krzty radości wyczer­pało to życie dob­rze że żyje Życie to ciężka i smut­na sprawa.Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej.