Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.


ludzie-budują-za-żo-murów-a-za-ło-mostów
isaac newtonludziebudujązadużomurówmałomostówludzie budująbudują zaza dużodużo murówza małomało mostówludzie budują zabudują za dużoza dużo murówa za małoza mało mostówludzie budują za dużobudują za dużo murówa za mało mostówludzie budują za dużo murów

Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. -Izaak Newton
ludzie-budują-za-żo-murów-a-za-ło-mostów
Ludzie bu­dują za dużo murów, a za mało mostów. -Isaac Newton
ludzie-bu­dują-za żo-murów-a za ło-mostów
Za dużo mówimy o zmianie świata, a za mało świat zmieniamy. Za dużo mówimy o miłości, a za mało kochamy. -Janusz Ziarnko
za-żo-mówimy-o-zmianie-świata-a-za-ło-świat-zmieniamy-za-żo-mówimy-o-miłoś-a-za-ło-kochamy
Ludzie pozostają samotni, ponieważ budują raczej ściany, a nie mosty. -John Newton
ludzie-pozostają-samotni-ponieważ-budują-raczej-ściany-a-nie-mosty
Ludzie w ogóle są istotami irracjonalnymi. Jedną ręką budują, drugą niszczą. -Maria Kuncewicz
ludzie-w-ogó-są-istotami-irracjonalnymi-jedną-ręką-budują-drugą-niszczą