to love oneself is the beginning of a life-long romance . Pokochanie siebie jest początkiem romansu na całe życie.


to-love-oneself-is-the-beginning-of-a-life-long-romance-pokochanie-siebie-jest-początkiem-romansu-na-całe-życie
oscar wildetoloveoneselfisthebeginningoflifelongromancepokochaniesiebiejestpoczątkiemromansunacałeżycieto lovelove oneselfoneself isthe beginningromancepokochaniepokochanie siebiesiebie jestjest początkiempoczątkiem romansuromansu nana całecałe życieto love oneselflove oneself isis the beginningpokochanie siebiepokochanie siebie jestsiebie jest początkiemjest początkiem romansupoczątkiem romansu naromansu na całena całe życieto love oneself isoneself is the beginningpokochanie siebie jestpokochanie siebie jest początkiemsiebie jest początkiem romansujest początkiem romansu napoczątkiem romansu na całeromansu na całe życielove oneself is the beginningpokochanie siebie jest początkiempokochanie siebie jest początkiem romansusiebie jest początkiem romansu najest początkiem romansu na całepoczątkiem romansu na całe życie

Kochać samego siebie to początek romansu na całe życieKochać siebie samego to początek romansu na całe życie.Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej.Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest.Był tyranem samego siebie. Całe życie tyrał.