10987654321- czas-roz­począć-myś­nie-~pa­weł-rychlica 
rychcik10987654321 czasroz­począćmyśle­nie~pa­wełrychlica  czas roz­począćroz­począć myśle­nie~pa­weł rychlica  czas roz­począć myśle­nie