29 lat... a ja na­dal nie odróżniam


29 lat-a ja na­dal-nie odróżniam-pchać-od ągnij-i-przyrżnęłam-w drzwi-ałć 
glamorousgold29 lata ja na­dalnie odróżniampchaćod ciągnijprzyrżnęłamw drzwiałć 29 lat a ja na­dala ja na­dal nie odróżniami przyrżnęłamprzyrżnęłam w drzwi29 lat a ja na­dal nie odróżniami przyrżnęłam w drzwi

Mężczyzna pechowiec to nieszczęśnik, który zawsze w życiu ciągnie za drzwi z napisem Minęło już ty­le lat Ty wciąż w mo­jej głowie I mi­mo, że dro­gi się rozeszły Nig­dy Cię nie zapomnę Wiem, że to niepop­rawne Wciąż tęsknić za Tobą Masz już swo­je życie Chy­ba mam coś z głową. Uczu­cia tak łat­wo nie giną Wciąż duszą mnie nieustannie Chciałabym je zabić Jed­nak nie potrafię Jed­no się skończyło In­ne na­dal będzie trwać Tak be­zus­tannie, jeszcze wiele lat...Kar­tka na drzwiach Proszę za­mykać drzwi. In­formac­ja dla tych, którzy nie wiedzą co to drzwi : - To sa­mo co sno­pek, tyl­ko ma klamkę.Śmierć otwiera drzwi sławy i zamyka drzwi zazdrości.na pro­gu nocy nasłuchu­je kroków nie za­mykam drzwi nie wychodzę stoję i czekam a ty wra­casz by odejść od­chodzisz by wrócić drzwi ob­ro­towe 24.05.2016 Malusia_035 Do przodka się nie pchać, na tyle nie zostawać, a i w środku za długo nie siedzieć.