A brak człowieka W człowieku jest tym że Zat­ra­camy się 


a brak-człowieka-w-człowieku-jest tym-że-zat­ra­camy-ę 
matijaha brakczłowiekaczłowiekujest tymżezat­ra­camysię a brak człowiekaczłowieka ww człowiekuczłowieku jest tymjest tym żeże zat­ra­camyzat­ra­camy się a brak człowieka wczłowieka w człowiekuw człowieku jest tymczłowieku jest tym żejest tym że zat­ra­camyże zat­ra­camy się a brak człowieka w człowiekuczłowieka w człowieku jest tymw człowieku jest tym żeczłowieku jest tym że zat­ra­camyjest tym że zat­ra­camy się a brak człowieka w człowieku jest tymczłowieka w człowieku jest tym żew człowieku jest tym że zat­ra­camyczłowieku jest tym że zat­ra­camy się 

Zat­ra­camy się we włas­nych myślach, przez co nie wiemy co jest prawdą a co złudzeniem. ~ MarcelWiebers  -Astern
zat­ra­camy ę-we włas­nych-myślach-przez-co nie wiemy-co jest prawdą-a co złudzeniem-~-marcelwiebers 
Dobra wola jest czymś najbardziej wartościowym w człowieku; ona przydaje wszystkiemu pozostałemu szlachetność i wartość, i w tym tkwi istota całego człowieka. -Francois Fenelon
dobra-wola-jest-czymś-najbardziej-wartościowym-w-człowieku-ona-przydaje-wszystkiemu-pozostałemu-szlachetność-i-wartość-i-w-tym-tkwi-istota
Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie. -Anonim
brak-mi-twoich-ust-brak-mi-twego-uśmiechu-brak-mi-twych-słodkich-dotyków-tak-bardzo-brak-mi-ciebie
Co by było gdy­by...? Nie myślmy o tym ! Myślmy le­piej o przyszłości i o tym co będzie da­lej. Nie zat­rzy­muj­my się w miej­scu bo chwi­la jest tyl­ko ulotna. -Mała Mi
co by było-gdy­by-nie-myślmy-o tym- myślmy-­piej-o przyszłoś-i o tym-co będzie-da­lej-nie zat­rzy­muj­my ę-w miej­scu