A im trud­niej z cze­goś spaść, tym śmie­szniej się spada.


a im trud­niej-z cze­goś-spaść-tym-śmie­szniej ę-spada
jonasz koftaa im trud­niejz cze­gośspaśćtymśmie­szniej sięspadaa im trud­niej z cze­gośz cze­goś spaśćtym śmie­szniej sięśmie­szniej się spadaa im trud­niej z cze­goś spaśćtym śmie­szniej się spada

Trud­no jest kiedy się płacze i szlocha, lecz trud­niej jest bez ko­goś kto Cię kocha... --Ewelcia92-
trud­no-jest kiedy ę-płacze-i szlocha-lecz-trud­niej-jest bez-ko­goś-kto-cię-kocha
Naj­trud­niej zbić ar­gu­men­ty ko­goś mówiące­go nie na temat. -Stefan Kisielewski
naj­trud­niej-zbić-ar­gu­men­ty-ko­goś-mówią­go-nie na temat
Łat­wo wyp­ro­wadzić ko­goś na manowce. Trud­niej, na właściwą drogę. Wte­dy... to wyg­ra­na obu stron.   -wdech
Łat­wo-wyp­ro­wadzić-ko­goś-na manowce-trud­niej-na właściwą-drogę-wte­dy-to wyg­ra­na-obu-stron- 
W wan­nie his­to­rii prawdę trud­niej jest ut­rzy­mać niż mydło, i o wiele trud­niej znaleźć... -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo
w wan­nie-his­to­rii-prawdę-trud­niej-jest ut­rzy­ć-ż-mydło-i o wiele-trud­niej-znaleźć