A każda książka, jak każdy człowiek, jest czymś wyjątko­wym, jest je­dyną his­to­rią i całym od­dziel­nym światem.


a każda-książka-jak każdy-człowiek-jest czymś-wyjątko­wym-jest ­dyną-his­to­rią-i całym-od­dziel­nym-światem
arturo pérez-revertea każdaksiążkajak każdyczłowiekjest czymśwyjątko­wymjest je­dynąhis­to­riąi całymod­dziel­nymświatema każda książkajak każdy człowiekjest czymś wyjątko­wymjest je­dyną his­to­riąhis­to­rią i całymi całym od­dziel­nymod­dziel­nym światemjest je­dyną his­to­rią i całymhis­to­rią i całym od­dziel­nymi całym od­dziel­nym światemjest je­dyną his­to­rią i całym od­dziel­nymhis­to­rią i całym od­dziel­nym światemjest je­dyną his­to­rią i całym od­dziel­nym światem

Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna. -Krio
je­dyna-książka-w której można-zna­źć-­me-fak­ty- to książka-telefoniczna
Ziemia jest je­dyną pla­netą, na której wspo­mina się o czymś ta­kim jak wol­na wola. -Kurt Vonnegut
ziemia-jest ­dyną-pla­netą-na której wspo­mina ę-o czymś-­kim-jak wol­na-wola
W moim ty­god­niu jest więcej nie­dziel niż w całym twoim życiu... -ktos-do-kochania
w moim-ty­god­niu-jest więcej-nie­dziel-ż-w całym-twoim-życiu