A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja.


a kiedy-ona-ę-kochać-przes­­nie-zo­baczysz-noc-w środ­ku-dnia-czar­ne-niebo-za­miast-gwiazd-zo­baczysz-wszys­tko-to ­mo-co ja
edward stachuraa kiedyonaciękochaćprzes­ta­niezo­baczysznocw środ­kudniaczar­nenieboza­miastgwiazdwszys­tkoto sa­moco jaa kiedy onaona cięcię kochaćkochać przes­ta­niezo­baczysz nocnoc w środ­kuw środ­ku dniaczar­ne nieboniebo za­miastza­miast gwiazdzo­baczysz wszys­tkowszys­tko to sa­moa kiedy ona cięona cię kochaćcię kochać przes­ta­niezo­baczysz noc w środ­kunoc w środ­ku dniaczar­ne niebo za­miastniebo za­miast gwiazdzo­baczysz wszys­tko to sa­moa kiedy ona cię kochaćona cię kochać przes­ta­niezo­baczysz noc w środ­ku dniaczar­ne niebo za­miast gwiazda kiedy ona cię kochać przes­ta­nie

Olej to wszys­tko i weź mnie za rękę. Nie mówię Ci, że wkoło będzie wte­dy piękniej, ale zo­baczysz, łat­wiej jest we dwoje Otwórz mi drzwi, bo wciąż przed ni­mi stoję  -panpe1908
olej-to wszys­tko-i weź-mnie-za rękę-nie-mówię-ci-że wkoło-będzie-wte­dy-piękniej-ale-zo­baczysz-łat­wiej-jest we dwoje-otwórz
Nie proś się o Miłość. Zo­baczysz, sa­ma przyjdzie. -Bruno
nie-proś ę-o miłość-zo­baczysz-­-przyjdzie
Zaglądając do czaszki żywe­go człowieka zo­baczysz je­go mózg, a nie je­go świadomość. -Stanisław Lem
zaglądając-do czaszki-żywe­go-człowieka-zo­baczysz-­go-mózg-a nie ­go-świadomość