A naj­bar­dziej boję się sa­mej siebie.


a naj­bar­dziej-boję ę-­mej-siebie
myslacawierszema naj­bar­dziejboję sięsa­mejsiebiea naj­bar­dziej boję sięboję się sa­mejsa­mej siebiea naj­bar­dziej boję się sa­mejboję się sa­mej siebiea naj­bar­dziej boję się sa­mej siebie

naj­bar­dziej cze­go się boję, to nudy... -daniello
naj­bar­dziej-cze­go ę-boję-to nudy
Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi. -NightHuntress
woj­na-naj­bar­dziej-od­da­-i naj­bar­dziej-zbliża-do siebie-ludzi
Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni. -René Descartes (Kartezjusz)
często-uważałem-że ludzie-łoduszni-są naj­bar­dziej-aro­gan­ccy-i pyszni-po­dob­nie-jak wiel­ko­duszni-są naj­bar­dziej-skrom­