A naj­dziel­niej biją króle, A najgęściej giną chłopy.


a naj­dziel­niej-biją-kró-a-najgęściej-giną-chłopy
maria konopnickaa naj­dziel­niejbijąkrólenajgęściejginąchłopya naj­dziel­niej bijąbiją królenajgęściej ginąginą chłopya naj­dziel­niej biją królea najgęściej ginąnajgęściej giną chłopya najgęściej giną chłopy

A najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. -Maria Konopnicka
a-najdzielniej-biją-kró-a-najgęściej-giną-chłopy
Bądźmy dziel­ni, dziel­ność to fun­da­ment charakteru. -Aleksander Kamiński
bądźmy-dziel­-dziel­ność-to fun­da­ment-charakteru
Dziel­nych tworzą dziel­ni i zacni. -Horacy
dziel­nych-tworzą-dziel­-i zacni
Czuj się dziel­ny, działaj tak, jak­byś był dziel­ny... Jest bar­dzo praw­do­podob­ne, że atak od­wa­gi zastąpi atak lęku. -William James
czuj ę-dziel­ny-działaj-tak-jak­byś-był-dziel­ny-jest bar­dzo-praw­do­podob­ne-że atak-od­wa­gi-zastąpi-atak-lęku