A one marzyły o chłop­cach, którzy pójdą z ni­mi na huśtawkę,rozhuśtają je wy­soko i nie poz­wolą im spaść.


a one-marzyły-o chłop­cach-którzy-pójdą-z ­mi-na huśtawkęrozhuśtają- wy­soko-i nie poz­wolą-im spaść
królik xda onemarzyłyo chłop­cachktórzypójdąz ni­mina huśtawkęrozhuśtająje wy­sokoi nie poz­woląim spaśća one marzyłymarzyły o chłop­cachktórzy pójdąpójdą z ni­mije wy­soko i nie poz­woląi nie poz­wolą im spaśća one marzyły o chłop­cachktórzy pójdą z ni­mije wy­soko i nie poz­wolą im spaść

... Cza­sem mie­rzysz zbyt wy­soko, spoko Le­piej spaść z wy­soka niż stać Jak in­ni stoją w miej­scu obok... Wnb Kobiety wolą mężczyzn, którzy je biorą nie rozumiejąc, od tych, którzy je rozumieją, nie biorąc.O ko­goś, kto wraz ze mną nie będzie spał w no­cy, kiedy zmar­twienia nie poz­wolą mi zasnąć... In­spi­rowa­ne przez ~Tyg­rys i ~eyesOFsoul Nie oce­niaj suk­ce­su człowieka po tym jak wy­soko się wspiął, lecz jak wy­soko od­bił się od dna.