A w ser­ce mo­je wstąpił wiatr I tam on za­mie­szkał i szumi.


a w ser­-mo­-wstąpił-wiatr-i-tam-on za­mie­szkał-i szumi
edward stachuraa w ser­cemo­jewstąpiłwiatrtamon za­mie­szkałi szumia w ser­ce mo­jemo­je wstąpiłwstąpił wiatrwiatr ii tamtam on za­mie­szkałon za­mie­szkał i szumia w ser­ce mo­je wstąpiłmo­je wstąpił wiatrwstąpił wiatr iwiatr i tami tam on za­mie­szkałtam on za­mie­szkał i szumia w ser­ce mo­je wstąpił wiatrmo­je wstąpił wiatr iwstąpił wiatr i tamwiatr i tam on za­mie­szkałi tam on za­mie­szkał i szumia w ser­ce mo­je wstąpił wiatr imo­je wstąpił wiatr i tamwstąpił wiatr i tam on za­mie­szkałwiatr i tam on za­mie­szkał i szumi

Gdy­bym mie­szkał w Ame­ryce, to mój stan byłby lepszy. -Kapitan
gdy­bym-mie­szkał-w ame­ryce-to mój-stan-byłby-lepszy
Po­loniście co mie­szkał w Śwątku sta­wał co ra­no aż do piątku. W weekend on wychodził - dziew­czy­ny nachodził i za­raz wra­cał do główne­go wątku. -Xioo
po­loniście-co mie­szkał-w Śwątku-sta­wał-co ra­no-aż do piątku-w-weekend-on wychodził-dziew­czy­ny-nachodził-i-za­raz
Jak cicho szumi woda, jak cicho szumi las, tak cicho nasza miłość wkroczyła między nas. -Anonim
jak-cicho-szumi-woda-jak-cicho-szumi-las-tak-cicho-nasza-miłość-wkroczyła-między-nas