Ażeby po nas zostały jedynie ślady na piasku i kręgi na wodzie.


ażeby-po-nas-zostały-jedynie-ślady-na-piasku-i-kręgi-na-wodzie
leopold staffażebyponaszostałyjedynieśladynapiaskukręgiwodzieażeby popo nasnas zostałyzostały jedyniejedynie śladyślady nana piaskupiasku ii kręgikręgi nana wodzieażeby po naspo nas zostałynas zostały jedyniezostały jedynie śladyjedynie ślady naślady na piaskuna piasku ipiasku i kręgii kręgi nakręgi na wodzieażeby po nas zostałypo nas zostały jedynienas zostały jedynie śladyzostały jedynie ślady najedynie ślady na piaskuślady na piasku ina piasku i kręgipiasku i kręgi nai kręgi na wodzieażeby po nas zostały jedyniepo nas zostały jedynie śladynas zostały jedynie ślady nazostały jedynie ślady na piaskujedynie ślady na piasku iślady na piasku i kręgina piasku i kręgi napiasku i kręgi na wodzie

Ażeby po nas zos­tały jedynie Śla­dy na pias­ku i kręgi na wodzie  -Leopold Staff
ażeby-po nas-zos­ły-jedynie-Ś­dy-na pias­ku-i kręgi-na wodzie 
To tkwi w naturze samolubów, że gotowi są podpalić dom jedynie po to, ażeby usmażyć sobie jajecznicę. -Franciszek Bacon
to-tkwi-w-naturze-samolubów-że-gotowi-są-podpalić-dom-jedynie-po-to-ażeby-usmażyć-sobie-jajecznicę
W ziarnku piasku są światy i świat z pewnego stanowiska jest ziarnkiem piasku tylko. -Józef Ignacy Kraszewski
w-ziarnku-piasku-są-światy-i-świat-z-pewnego-stanowiska-jest-ziarnkiem-piasku-tylko
Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy. -Karol Schmitt
jedynie-władza-uświęca-prawo-jedynie-władza-daje-prawu-pozycję-uprzywilejowaną-jedynie-ona-ucieleśnia-nagie-prawo-jest-straszliwsze-od
Jedynie dwie rzeczy czynią nas szczęśliwymi: wiara i miłość. -Charles Nodier
jedynie-dwie-rzeczy-czynią-nas-szczęśliwymi-wiara-i-miłość