A jeśli serce jest tylko mięśniem, cóż po urodzie wszechrzeczy.


a-śli-serce-jest-tylko-mięśniem-cóż-po-urodzie-wszechrzeczy
maria pawlikowska - jasnorzewskajeślisercejesttylkomięśniemcóżpourodziewszechrzeczyjeśli serceserce jestjest tylkotylko mięśniemcóż popo urodzieurodzie wszechrzeczya jeśli sercejeśli serce jestserce jest tylkojest tylko mięśniemcóż po urodziepo urodzie wszechrzeczya jeśli serce jestjeśli serce jest tylkoserce jest tylko mięśniemcóż po urodzie wszechrzeczya jeśli serce jest tylkojeśli serce jest tylko mięśniem

Śmierć jest tylko rozpłynięciem się w świadomości wszechrzeczy, a także - bo i dlaczego by nie? - w świadomości naszych uczuć i myśli.Cóż nam po filozofii albo religii, która nie pomaga żyć? Cóż to obchodzi życie, czy Bóg stworzył zło, czy je tylko toleruje?Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie, jeśli owa opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli staje w głowie - pada deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół, na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez.