A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi.


a-biada-milczącym-o-tobie-że-mając-mowę-stali-ę-niemymi
augustyn Śwbiadamilczącymtobieżemającmowęstalisięniemymibiada milczącymmilczącym oo tobieże mającmając mowęstali sięsię niemymia biada milczącymbiada milczącym omilczącym o tobieże mając mowęstali się niemymia biada milczącym obiada milczącym o tobiea biada milczącym o tobie

A biada mil­czącym o To­bie, że mając mowę, sta­li się niemymi.Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi; a z nieprzyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.Nie powiedziałabym, że biedni stali się biedniejsi, ale że stali się bardziej świadomi swej biedy.Biada, o biada tej wie­dzy, co szkodę niesie wiedzącym.Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, Bądź pochwalon Boże wielki.