A czy można zaniechać swego losu dla wątpliwych wysiłków nad prostowaniem cudzego?


a-czy-można-zaniechać-swego-losu-dla-wątpliwych-wysiłków-nad-prostowaniem-cudzego
maria dąbrowskaczymożnazaniechaćswegolosudlawątpliwychwysiłkównadprostowaniemcudzegoczy możnamożna zaniechaćzaniechać swegoswego losulosu dladla wątpliwychwątpliwych wysiłkówwysiłków nadnad prostowaniemprostowaniem cudzegoa czy możnaczy można zaniechaćmożna zaniechać swegozaniechać swego losuswego losu dlalosu dla wątpliwychdla wątpliwych wysiłkówwątpliwych wysiłków nadwysiłków nad prostowaniemnad prostowaniem cudzegoa czy można zaniechaćczy można zaniechać swegomożna zaniechać swego losuzaniechać swego losu dlaswego losu dla wątpliwychlosu dla wątpliwych wysiłkówdla wątpliwych wysiłków nadwątpliwych wysiłków nad prostowaniemwysiłków nad prostowaniem cudzegoa czy można zaniechać swegoczy można zaniechać swego losumożna zaniechać swego losu dlazaniechać swego losu dla wątpliwychswego losu dla wątpliwych wysiłkówlosu dla wątpliwych wysiłków naddla wątpliwych wysiłków nad prostowaniemwątpliwych wysiłków nad prostowaniem cudzego

Ciesz się ze swego losu.Każdy jest kowalem swego losu.Człowiek robi się podobny do swego losu.Prawdziwy mędrzec zawsze jest ze swego losu zadowolony.Każdy jest twórcą swego losu, ale tylko ludzie sukcesu skłonni są to przyznać.Każdy nosi w sobie i zawiłość dziejów, i możliwą, a nie spełnioną odmianę swego losu.