*** A: ekstremalne! B: co to znaczy ekstremalne? A: noo, ta­kie bar­dzo faj­ne, zabawne *** A: zjesz z na­mi kolację? B: tak, a jedze­nie jest koszer­ne? A: oczywiście. C: co znaczy koszerne? A: bar­dzo smaczne *** 


a-ekstremalne-b-co to znaczy-ekstremalne-a-noo-­kie-bar­dzo-faj­ne-zabawne-a-zjesz-z na­mi-kolację-b-tak-a jedze­nie-jest koszer­ne-a
emilia szumiłoekstremalneco to znaczyekstremalnenoota­kiebar­dzofaj­nezabawnezjeszz na­mikolacjętaka jedze­niejest koszer­neoczywiścieco znaczykoszernesmaczne co to znaczy ekstremalneta­kie bar­dzobar­dzo faj­nezabawne ***zjesz z na­miz na­mi kolacjęa jedze­nie jest koszer­neco znaczy koszernebar­dzo smacznesmaczne *** ta­kie bar­dzo faj­nezjesz z na­mi kolacjębar­dzo smaczne *** 

Czy można kochać za bardzo.... Za bar­dzo pragnąć... I że wszys­tko jest za bardzo... Aż tak bar­dzo że nie chcesz tego... -rudolf88
czy-można-kochać-za bardzo-za-bar­dzo-pragnąć-i-że wszys­tko-jest za bardzo-aż-tak-bar­dzo-że nie chcesz-tego
Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Może za bar­dzo zżył się z sa­mot­nością, żeby ro­zumieć, co znaczy tęsknić... -laser show
może-za bar­dzo-zżył ę-z ­­nośą-żeby-ro­zumieć-co znaczy-tęsknić