. . . A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście. . .


a-już-najpiękniej-mówił-o-cierpieniu-Że-jedyną-drogą-do-boga-jest-cierpienie-cierpienie-i-pokora-Że-cała-wielkość-człowieka-jest
zofia nałkowskajużnajpiękniejmówiłcierpieniuejedynądrogądobogajestcierpieniecierpieniepokoracaławielkośćczłowiekajegopokorzeprzedbogiemcałeszczęściejuż najpiękniejnajpiękniej mówiłmówił oo cierpieniuŻe jedynąjedyną drogądrogą dodo bogaboga jestjest cierpieniecierpienie ii pokoraŻe całacała wielkośćwielkość człowiekaczłowieka jestjest ww jegojego pokorzepokorze przedprzed bogiemi całecałe szczęściea juża już najpiękniejjuż najpiękniej mówiłnajpiękniej mówił omówił o cierpieniuŻe jedyną drogąjedyną drogą dodrogą do bogado boga jestboga jest cierpieniecierpienie i pokoraŻe cała wielkośćcała wielkość człowiekawielkość człowieka jestczłowieka jest wjest w jegow jego pokorzejego pokorze przedpokorze przed bogiemi całe szczęście

..A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście...Droga do boga jest zawsze błogosławieństwem, ucieczka przed Bogiem jest zawsze przekleństwem, jest ucieczką przed własnym szczęściem.Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra.Pocieszyć człowieka znaczy w jego własnych oczach jego cierpienie podnieść do najwyższej godności.Moje serce obawia się cierpień - Powiedz mu, że strach przed cierpieniem jest straszniejszy niż samo cierpienie, I że żadne serce nie cierpiało nigdy, gdy sięgało po swoje marzenia, bo każda chwila poszukiwań jest chwilą spotkania z Bogiem i Wiecznością.Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności. Świat i wszystkie jego przyjemności przemijają ze swoją zmysłowością i fałszywymi wielkościami, a zostaje tylko to, co jest z Boga.