A! mówić by o tym wiele; / Ale ja nie lubię plotek.


a-mówić-by-o-tym-wiele-ale-ja-nie-lubię-plotek
mikołaj biernackimówićbytymwielealejanielubięplotekmówić byby oo tymtym wiele/ aleale jaja nienie lubięlubię plotekmówić by oby o tymo tym wiele/ ale jaale ja nieja nie lubięnie lubię plotekmówić by o tymby o tym wiele/ ale ja nieale ja nie lubięja nie lubię plotekmówić by o tym wiele/ ale ja nie lubięale ja nie lubię plotek

Modlić się, to nie nacy wiele mówić, ale wiele kochać. -Teresa z Lisieux Św
modlić-ę-to-nie-nacy-wiele-mówić-ale-wiele-kochać
Lubię mówić o niczym. Jest to jedyna rzecz, na której trochę się znam. -Oscar Wilde
lubię-mówić-o-niczym-jest-to-jedyna-rzecz-na-której-trochę-ę-znam
Mam wielu przyjaciół i tysiące dobrych znajomych; są ludzie, których lubię bardzo i są ludzie, których lubię mniej: ale ponad wszystkimi jest tylko On. -Catherine Cookson
mam-wielu-przyjaciół-i-tysią-dobrych-znajomych-są-ludzie-których-lubię-bardzo-i-są-ludzie-których-lubię-mniej-ale-ponad-wszystkimi-jest-tylko
To prawda, że o Bogu mówić trudno, ale tym bardziej nie można o Nim milczeć. -Charles Journet
to-prawda-że-o-bogu-mówić-trudno-ale-tym-bardziej-nie-można-o-nim-milczeć
Można kochać tych, którym się rozkazuje, ale nie trzeba im o tym mówić. -Antoine De Saint - Exupery
można-kochać-tych-którym-ę-rozkazuje-ale-nie-trzeba-im-o-tym-mówić