A najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy.


a-najdzielniej-biją-kró-a-najgęściej-giną-chłopy
maria konopnickanajdzielniejbijąkrólenajgęściejginąchłopynajdzielniej bijąbiją królenajgęściej ginąginą chłopya najdzielniej bijąnajdzielniej biją królea najgęściej ginąnajgęściej giną chłopya najdzielniej biją królea najgęściej giną chłopy

A naj­dziel­niej biją króle, A najgęściej giną chłopy. -Maria Konopnicka
a naj­dziel­niej-biją-kró-a-najgęściej-giną-chłopy
Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość. -Morgan Charles Langbridge
kłam­stwo-za­bija-przy­jaźń-praw­da-za­bija-miłość
cza­sem-od­noszĘ-­kie-wrażenie-że ludziom-nie chodzi-o ­mo-za­bija­nie-tyl­ko o chorą-przy­jem­ność-z za­bija­nia-~pa­weł
Króle tym okrzepłej na tronach siedzą, im gorliwiej pląta się u ich nóg chwalca z gęślą. -Wacław Berent
kró-tym-okrzepłej-na-tronach-siedzą-im-gorliwiej-plą-ę-u-ich-nóg-chwalca-z-gęślą
Króle tym ok­rzepłej na tro­nach siedzą, im gor­li­wiej pląta się u ich nóg chwal­ca z gęślą. -Wacław Berent
kró-tym-ok­rzepłej-na tro­nach-siedzą-im gor­li­wiej-plą ę-u ich-nóg-chwal­ca-z gęślą