A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Księga Nehemiasza 8,10


a-nie-bądźcie-przygnębieni-gdyż-radość-w-panu-jest-waszą-ostoją-księga-nehemiasza-810
biblianiebądźcieprzygnębienigdyżradośćpanujestwasząostojąksięganehemiasza810nie bądźciebądźcie przygnębienigdyż radośćradość ww panupanu jestjest wasząwaszą ostojąksięga nehemiaszaa nie bądźcienie bądźcie przygnębienigdyż radość wradość w panuw panu jestpanu jest wasząjest waszą ostojąa nie bądźcie przygnębienigdyż radość w panuradość w panu jestw panu jest wasząpanu jest waszą ostojągdyż radość w panu jestradość w panu jest wasząw panu jest waszą ostoją

w za­pasie nie mam ale wys­tar­czy by podzielić po­daruję wam trochę farta tak od serca wasza ra­dość i moją radością olśniewa mocą przy/bądźcie/ a los uśmie­chnie się poczuj­cie eden w każdy dzień nocą pod szczęśliwą gwiazdą pod gołym niebem marzenia s/pełnia/ 21 ma­ja i każdorazowa Krys­ty­na A.Sz. 20.05.2016r.Praw­dzi­wy przy­jaciel jest zwier­ciadłem, w którym od­bi­ja się dusza nasza. On jest ot­wartą księgą naszych myśli, czynów i upo­dobań, pod­czas gdy in­ni, obojętni ludzie są księga­mi w grubą skórę op­rawny­mi i zam­knięty­mi na kłódki.Księga Życia jest naj­ważniej­szą księgą, której nie można ot­worzyć ani zam­knąć wed­le włas­ne­go wy­boru. Chciałoby się wrócić na stronę, na której się kocha, ale stro­na, na której się umiera, jest już pod naszy­mi palcami.Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym sprawić radość.Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia.Rozmyślanie każdego ranka o sensie śmierci uczy nas właściwie cenić nowy dzień - nie za nisko, gdyż jest wspaniałym darem i nie za wysoko, gdyż jeszcze dzisiaj przeminie.