A przecież wtedy [podczas rewolucji] ton nadawały miernoty, a nie porządni ludzie.


a-przecież-wtedy-podczas-rewolucji-nadawały-miernoty-a-nie-porządni-ludzie
borys pasternakprzecieżwtedypodczasrewolucjinadawałymiernotynieporządniludzieprzecież wtedywtedy [podczas[podczas rewolucji]rewolucji] tonton nadawałynadawały miernotynie porządniporządni ludziea przecież wtedyprzecież wtedy [podczaswtedy [podczas rewolucji][podczas rewolucji] tonrewolucji] ton nadawałyton nadawały miernotya nie porządninie porządni ludziea przecież wtedy [podczasprzecież wtedy [podczas rewolucji]wtedy [podczas rewolucji] ton[podczas rewolucji] ton nadawałyrewolucji] ton nadawały miernotya nie porządni ludziea przecież wtedy [podczas rewolucji]przecież wtedy [podczas rewolucji] tonwtedy [podczas rewolucji] ton nadawały[podczas rewolucji] ton nadawały miernoty

To dziwne, jak okrutni są porządni ludzie. -Maria Kuncewicz
to-dziwne-jak-okrutni-są-porządni-ludzie
Plotka jest jak fałszywe pieniądze: porządni ludzie ich nie produkują, ale bezmyślnie przekazują dalej. -Claire Booth Luce
plotka-jest-jak-fałszywe-pieniądze-porządni-ludzie-ich-nie-produkują-ale-bezmyślnie-przekazują-dalej
Nikt nie miał czystego sumienia. Każdy miał podstawy, by czuć się wszystkiemu winnym, by czuć się nie wykrytym przestępcą, nie zdemaskowanym oszustem. [o ludziach podczas rewolucji] -Borys Pasternak
nikt-nie-miał-czystego-sumienia-każdy-miał-podstawy-by-czuć-ę-wszystkiemu-winnym-by-czuć-ę-nie-wykrytym-przestępcą-nie-zdemaskowanym
Choć tylko porządni ludzie mogą być zadowoleni, to jednak nie znaczy to, by każdy porządny człowiek był zadowolony. -Jean Jacques Rousseau
choć-tylko-porządni-ludzie-mogą-być-zadowoleni-to-jednak-nie-znaczy-to-by-każdy-porządny-człowiek-był-zadowolony
W rewolucji rzecz wcale nie idzie o Rosję - pluję na Rosję. Rosja jest tylko stadium w drodze do rewolucji światowej, do światowej władzy. -Włodzimierz Lenin
w-rewolucji-rzecz-wcale-nie-idzie-o-rosję-pluję-na-rosję-rosja-jest-tylko-stadium-w-drodze-do-rewolucji-światowej-do-światowej-władzy