A złota obym miał tyle, ile ani unieść, ani uciągnąć nie potrafi nikt inny, tylko ten, co zna miarę we wszystkim.


a-złota-obym-miał-tyle-ile-ani-unieść-ani-uciągnąć-nie-potrafi-nikt-inny-tylko-ten-co-zna-miarę-we-wszystkim
sokrateszłotaobymmiałtyleileaniunieśćuciągnąćniepotrafiniktinnytylkotencoznamiaręwewszystkimzłota obymobym miałmiał tyleile aniani unieśćani uciągnąćuciągnąć nienie potrafipotrafi niktnikt innytylko tenco znazna miaręmiarę wewe wszystkima złota obymzłota obym miałobym miał tyleile ani unieśćani uciągnąć nieuciągnąć nie potrafinie potrafi niktpotrafi nikt innyco zna miaręzna miarę wemiarę we wszystkima złota obym miałzłota obym miał tyleani uciągnąć nie potrafiuciągnąć nie potrafi niktnie potrafi nikt innyco zna miarę wezna miarę we wszystkima złota obym miał tyleani uciągnąć nie potrafi niktuciągnąć nie potrafi nikt innyco zna miarę we wszystkim

Najprzenikliwszy mężczyzna na świecie nie potrafi powiedzieć o kobiecie tyle dobrego ani tyle złego, ile one same o sobie myślą.Czy wiesz, na czym polega sukces Jamesa Bonda? – Nie na tym, że wie on wszystko o broni i strategiach walki, ani na tym, że jest silny i umie się bić, ani na tym, że jest przebiegły i potrafi wszystkich wyprowadzić w pole, ani nie na tym, że jest przystojny i kochają go wszystkie kobiety, tylko na tym – że potrafi dostrzec i wykonać to, co w danym momencie jest najważniejsze.Pokarm podany z sercem nie stanie w gardle; jeśli jest rzucony człowiekowi w twarz, nikt nie ma z niego pożytku - ani ten kto dostał, ani ten kto rzucił.Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.Mężczyzna tak dalece nie znosi jednostajności, że nie przywiąże się mocno ani do pięknej, ani do rozumnej, ani do dobrej, tylko do takiej, która jest co dzień inna.Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.