Absolutna przestrzeń w swojej własnej istocie, bez związku z czymkolwiek zewnętrznym, pozostaje zawsze podobna i nieporuszona.


absolutna-przestrzeń-w-swojej-własnej-istocie-bez-związku-z-czymkolwiek-zewnętrznym-pozostaje-zawsze-podobna-i-nieporuszona
isaac newtonabsolutnaprzestrzeńswojejwłasnejistociebezzwiązkuczymkolwiekzewnętrznympozostajezawszepodobnanieporuszonaabsolutna przestrzeńprzestrzeń ww swojejswojej własnejwłasnej istociebez związkuzwiązku zz czymkolwiekczymkolwiek zewnętrznympozostaje zawszezawsze podobnapodobna ii nieporuszonaabsolutna przestrzeń wprzestrzeń w swojejw swojej własnejswojej własnej istociebez związku zzwiązku z czymkolwiekz czymkolwiek zewnętrznympozostaje zawsze podobnazawsze podobna ipodobna i nieporuszonaabsolutna przestrzeń w swojejprzestrzeń w swojej własnejw swojej własnej istociebez związku z czymkolwiekzwiązku z czymkolwiek zewnętrznympozostaje zawsze podobna izawsze podobna i nieporuszonaabsolutna przestrzeń w swojej własnejprzestrzeń w swojej własnej istociebez związku z czymkolwiek zewnętrznympozostaje zawsze podobna i nieporuszona

Absolutny, prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie i ze swojej własnej natury płynie równo i bez związku z czymkolwiek zewnętrznym.Spójrzmy na to; w głębi swojego rozumu nikt nie może wyobrazić sobie swojej własnej egzystencji bez przypuszczenia, że zawsze żył i będzie żył w przyszłości.Doskonałość absolutna, w czymkolwiek by się pojawiła, jest symptomem śmierci. Doskonałość jest cnotą umarłych.Granice ludzkiego zrozumienia są ruchome. Świat w istocie swojej jest wiedzialny.Nie podobna wymigać się przed czujną opieką własnej gwiazdy.Prawdziwa miłość zawsze pozostaje niezmienna bez względu na to, czy wszystko dostaje, czy też wszystkiego jej odmówiono.