Absolutny, prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie i ze swojej własnej natury płynie równo i bez związku z czymkolwiek zewnętrznym.


absolutny-prawdziwy-i-matematyczny-czas-sam-z-siebie-i-ze-swojej-własnej-natury-płynie-równo-i-bez-związku-z-czymkolwiek-zewnętrznym
isaac newtonabsolutnyprawdziwymatematycznyczassamsiebiezeswojejwłasnejnaturypłynierównobezzwiązkuczymkolwiekzewnętrznymprawdziwy ii matematycznymatematyczny czasczas samsam zz siebiesiebie ii zeze swojejswojej własnejwłasnej naturynatury płyniepłynie równorówno ii bezbez związkuzwiązku zz czymkolwiekczymkolwiek zewnętrznymprawdziwy i matematycznyi matematyczny czasmatematyczny czas samczas sam zsam z siebiez siebie isiebie i zei ze swojejze swojej własnejswojej własnej naturywłasnej natury płynienatury płynie równopłynie równo irówno i bezi bez związkubez związku zzwiązku z czymkolwiekz czymkolwiek zewnętrznymprawdziwy i matematyczny czasi matematyczny czas sammatematyczny czas sam zczas sam z siebiesam z siebie iz siebie i zesiebie i ze swojeji ze swojej własnejze swojej własnej naturyswojej własnej natury płyniewłasnej natury płynie równonatury płynie równo ipłynie równo i bezrówno i bez związkui bez związku zbez związku z czymkolwiekzwiązku z czymkolwiek zewnętrznymprawdziwy i matematyczny czas sami matematyczny czas sam zmatematyczny czas sam z siebieczas sam z siebie isam z siebie i zez siebie i ze swojejsiebie i ze swojej własneji ze swojej własnej naturyze swojej własnej natury płynieswojej własnej natury płynie równowłasnej natury płynie równo inatury płynie równo i bezpłynie równo i bez związkurówno i bez związku zi bez związku z czymkolwiekbez związku z czymkolwiek zewnętrznym

Absolutna przestrzeń w swojej własnej istocie, bez związku z czymkolwiek zewnętrznym, pozostaje zawsze podobna i nieporuszona. -Isaac Newton
absolutna-przestrzeń-w-swojej-własnej-istocie-bez-związku-z-czymkolwiek-zewnętrznym-pozostaje-zawsze-podobna-i-nieporuszona
Poezja jest tym, co jest realne w sposób absolutny i prawdziwy. Oto sedno mej filozofii. Im bardziej poetyczna tym prawdziwsza. -Novalis
poezja-jest-tym-co-jest-realne-w-sposób-absolutny-i-prawdziwy-oto-sedno-mej-filozofii-im-bardziej-poetyczna-tym-prawdziwsza
Spójrzmy na to; w głębi swojego rozumu nikt nie może wyobrazić sobie swojej własnej egzystencji bez przypuszczenia, że zawsze żył i będzie żył w przyszłości. -Erik Erikson
spójrzmy-na-to-w-głębi-swojego-rozumu-nikt-nie-może-wyobrazić-sobie-swojej-własnej-egzystencji-bez-przypuszczenia-że-zawsze-żył-i-będzie
Ten, który chce mnie skłonić do zmiany religii, czyni to bez wątpienia jedynie dlatego, iż sam nie zmieniłby swojej, gdyby go zmuszano. -Montesquieu
ten-który-chce-mnie-skłonić-do-zmiany-religii-czyni-to-bez-wątpienia-jedynie-dlatego-iż-sam-nie-zmieniłby-swojej-gdyby-go-zmuszano
Żyd chrzczony, chłop nobilitowany, wilk chowany - rzadko natury swojej zapamiętywają. -Jan Żabczyc
Żyd-chrzczony-chłop-nobilitowany-wilk-chowany-rzadko-natury-swojej-zapamiętywają