Absurd: przekonanie sprzeczne z twoimi poglądami.


absurd-przekonanie-sprzeczne-z-twoimi-poglądami
ambrose bierceabsurdprzekonaniesprzecznetwoimipoglądamiprzekonanie sprzecznesprzeczne zz twoimitwoimi poglądamiprzekonanie sprzeczne zsprzeczne z twoimiz twoimi poglądamiprzekonanie sprzeczne z twoimisprzeczne z twoimi poglądamiprzekonanie sprzeczne z twoimi poglądami

Ab­surd: prze­kona­nie sprzeczne z twoimi poglądami.Absurd: Twierdzenie lub przekonanie jaskrawo niespójne z nasza opinią.Wielu miało i ma to przekonanie, że sprawy świata tak są kierowane przez los i Boga, iż ludzie swym rozumem nie mogą ich poprawić i są wobec nich bezradni; przeto mogliby sądzić, że nie warto zbytnio trudzić się tymi sprawami, lecz spuścić się na los. Takie przekonanie jest bardziej w naszych czasach rozpowszechnione z przyczyny [...]Z wszystkiego można zrobić absurd i barbarzyństwo.Życie trze­ba czymś wy­pełnić, choćby to był w oce­nie in­nych non­sens i absurd.Kierujemy się stukniętymi poglądami na miłość, związki międzyludzkie, szczęście, radość, na wszystko.