Abyś źle nie umarł, żyj dobrze: jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów!


abyś-ź-nie-umarł-żyj-dobrze-jak-żołnierz-na-warcie-bądź-zawsze-gotów
michał kozalabyśźlenieumarłżyjdobrzejakżołnierznawarciebądźzawszegotówabyś źleźle nienie umarłżyj dobrzejak żołnierzżołnierz nana warciebądź zawszezawsze gotówabyś źle nieźle nie umarłjak żołnierz nażołnierz na warciebądź zawsze gotówabyś źle nie umarłjak żołnierz na warcie

Bądź przekonany; jeżeli o kimś mówisz źle, zawsze ci uwierzą.Żyj tak, abyś umierając, nicze­go nie żałował.Sumienie jest zegarem, który chodzi zawsze dobrze. Tylko my czasem chodzimy źle.Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia] Zawsze jestem gotów się uczyć, chociaż nie zawsze chcę, żeby mnie uczono.Bądź gotów znosić chwilowe niewygody w imię trwałej poprawy.