Aby budować Królestwo Chrystusowe, nie trzeba się oglądać wokół, trzeba zaczynać od razu od siebie, od swego serca.


aby-budować-królestwo-chrystusowe-nie-trzeba-ę-oglądać-wokół-trzeba-zaczynać-od-razu-od-siebie-od-swego-serca
anonimabybudowaćkrólestwochrystusowenietrzebasięoglądaćwokółzaczynaćodrazusiebieswegosercaaby budowaćbudować królestwokrólestwo chrystusowenie trzebatrzeba sięsię oglądaćoglądać wokółtrzeba zaczynaćzaczynać odod razurazu odod siebieod swegoswego sercaaby budować królestwobudować królestwo chrystusowenie trzeba siętrzeba się oglądaćsię oglądać wokółtrzeba zaczynać odzaczynać od razuod razu odrazu od siebieod swego sercaaby budować królestwo chrystusowenie trzeba się oglądaćtrzeba się oglądać wokółtrzeba zaczynać od razuzaczynać od razu odod razu od siebienie trzeba się oglądać wokółtrzeba zaczynać od razu odzaczynać od razu od siebie

Aby istnieć, trzeba mieć wokół siebie rzeczywistość, która trwa.Lingwista najczęściej nie umie pisać. Do pisania trzeba swego rodzaju niewinności, trzeba rzucać się z zamkniętymi oczami.Wolę świat, w którym wszystko trzeba budować od nowa, niż taki, w którym trzeba przyjąć wszystko jako nieodwracalne dziedzictwo.Dorastanie to tracenie najlepszej części siebie - dziecka, które ufnie patrzy na świat i spontanicznie je przyjmuje. Kiedy dorastasz ucinają Ci skrzydła a do ręki bierzesz ciężki bagaż własnych, wciąż rosnących doświadczeń. Aby uchronić ten mały płomyk w sobie, gorejący gdzieś na dnie duszy, zaczynamy budować wokół siebie gruby mur...Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym aby wybaczyć.