Aby być dobrym, nie wystarczy przemilczeć pewnych prawd. Trzeba jeszcze mówić pewne kłamstwa.


aby-być-dobrym-nie-wystarczy-przemilczeć-pewnych-prawd-trzeba-jeszcze-mówić-pewne-kłamstwa
wiktor hugoabybyćdobrymniewystarczyprzemilczećpewnychprawdtrzebajeszczemówićpewnekłamstwaaby byćbyć dobrymnie wystarczywystarczy przemilczećprzemilczeć pewnychpewnych prawdtrzeba jeszczejeszcze mówićmówić pewnepewne kłamstwaaby być dobrymnie wystarczy przemilczećwystarczy przemilczeć pewnychprzemilczeć pewnych prawdtrzeba jeszcze mówićjeszcze mówić pewnemówić pewne kłamstwanie wystarczy przemilczeć pewnychwystarczy przemilczeć pewnych prawdtrzeba jeszcze mówić pewnejeszcze mówić pewne kłamstwanie wystarczy przemilczeć pewnych prawdtrzeba jeszcze mówić pewne kłamstwa

Aby być dob­rym, nie wys­tar­czy prze­mil­czeć pew­nych prawd. Trze­ba jeszcze mówić pew­ne kłamstwa. -Victor Marie Hugo
aby-być-dob­rym-nie wys­tar­czy-prze­mil­czeć-pew­nych-prawd-trze­ba jeszcze-mówić-pew­ne-kłamstwa
Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem. -Charlie Rivel
aby-zrozumieć-klowna-trzeba-być-dobrym-człowiekiem
Aby osiągnąć szczęście, trzeba spełnić trzy warunki: być imbecylem, być egoistą i cieszyć się dobrym zdrowiem. Jeśli jednak nie spełnicie pierwszego warunku, wszystko jest stracone. -Gustaw Flaubert
aby-osiągnąć-szczęście-trzeba-spełć-trzy-warunki-być-imbecylem-być-egoistą-i-cieszyć-ę-dobrym-zdrowiem-jeśli-jednak-nie-spełnicie
Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński kard
nie-wystarczy-urodzić-ę-człowiekiem-trzeba-jeszcze-być-człowiekiem