Aby być niewierzącym, można być także powierzchownym i wierzyć płytkim hasłom. Aby być wierzącym, trzeba myśleć.


aby-być-niewierzącym-można-być-także-powierzchownym-i-wierzyć-płytkim-hasłom-aby-być-wierzącym-trzeba-myść
michael faulhaberabybyćniewierzącymmożnatakżepowierzchownymwierzyćpłytkimhasłomwierzącymtrzebamyślećaby byćbyć niewierzącymmożna byćbyć takżetakże powierzchownympowierzchownym ii wierzyćwierzyć płytkimpłytkim hasłomaby byćbyć wierzącymtrzeba myślećaby być niewierzącymmożna być takżebyć także powierzchownymtakże powierzchownym ipowierzchownym i wierzyći wierzyć płytkimwierzyć płytkim hasłomaby być wierzącymmożna być także powierzchownymbyć także powierzchownym itakże powierzchownym i wierzyćpowierzchownym i wierzyć płytkimi wierzyć płytkim hasłommożna być także powierzchownym ibyć także powierzchownym i wierzyćtakże powierzchownym i wierzyć płytkimpowierzchownym i wierzyć płytkim hasłom

Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym aby wybaczyć.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze rozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.W religii, aby być posłusznym, trzeba najpierw być wolnym.Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości.Aby być szczęśliwym w miłości, trzeba być geniuszem.