Aby być szczęśli­wym w miłości, trze­ba być geniuszem.


aby-być-szczęśli­wym-w miłoś-trze­ba-być-geniuszem
honoré de balzacabybyćszczęśli­wymw miłościtrze­bageniuszemaby byćbyć szczęśli­wymszczęśli­wym w miłościtrze­ba byćbyć geniuszemaby być szczęśli­wymbyć szczęśli­wym w miłościtrze­ba być geniuszemaby być szczęśli­wym w miłości

Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.Aby być szczęśliwym w miłości, trzeba być geniuszem.Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości.Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz.Być szczęśli­wym - te­go trze­ba się uczyć.Abyśmy mog­li być szczęśli­wymi, trze­ba, aby nasze­mu szczęściu zaw­sze cze­goś brakowało.