Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś.


aby-być-wielkim-mistrzem-musisz-uwierzyć-że-jesteś-najlepszy-jeżeli-nie-jesteś-udawaj-że-jesteś
muhammad aliabybyćwielkimmistrzemmusiszuwierzyćżejesteśnajlepszyjeżeliniejesteśudawajjesteśaby byćbyć wielkimwielkim mistrzemmusisz uwierzyćże jesteśjesteś najlepszyjeżeli nienie jesteśże jesteśaby być wielkimbyć wielkim mistrzemże jesteś najlepszyjeżeli nie jesteśaby być wielkim mistrzem

Bądź odważny. A jeżeli nie jesteś, udawaj że jesteś. Nikt i tak nie zauważy różnicy.Jeśli nie jesteś niewinna, udawaj, że jesteś.Żyjesz, czujesz - jesteś żyty, jesteś czuty przez innych, a więc jesteś nieszczęśliwie - szczęśliwy.Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą, musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwaJesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa.Jesteś tam gdzie jesteś, ponieważ dokładnie tam pragniesz być