Aby coś po­wie­dzieć, trze­ba też coś wiedzieć.


aby-coś-po­wie­dzieć-trze­ba-też-coś-wiedzieć
bujak bogusławabycośpo­wie­dziećtrze­bateżwiedziećaby coścoś po­wie­dziećtrze­ba teżteż coścoś wiedziećaby coś po­wie­dziećtrze­ba też cośteż coś wiedziećtrze­ba też coś wiedzieć

Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie. -Zenon Bosacki
Łat­wiej-jest coś-wie­dzieć-ż-wie­dzieć-skąd ę-to wie
Cza­sem człowiek wkłada w coś całe swo­je ser­ce, pasję i zaan­gażowa­nie tyl­ko po to aby się do­wie­dzieć jak mało były warte... -Nynulka
cza­sem-człowiek-wkłada-w coś-całe-swo­-ser­-pasję-i zaan­gażowa­nie-tyl­ko-po to aby ę-do­wie­dzieć-jak ło-były-warte
Tajemnicą sukcesuj est wiedzieć coś, czego nie wie nikt inny. -Arystoteles Onasis
tajemnicą-sukcesuj-wiedzieć-coś-czego-nie-wie-nikt-inny
Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy. -Anonim
pokój-to-nie-jest-coś-czego-pragniemy-lecz-coś-co-czynimy-co-stwarzamy-coś-czym-jesteśmy-i-coś-co-wokół-rozdajemy