Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę.


aby-do-czegoś-dojść-trzeba-wyruszyć-w-drogę
nieznanyabydoczegośdojśćtrzebawyruszyćdrogęaby dodo czegośczegoś dojśćtrzeba wyruszyćwyruszyć ww drogęaby do czegośdo czegoś dojśćtrzeba wyruszyć wwyruszyć w drogęaby do czegoś dojśćtrzeba wyruszyć w drogę

Aby wytrwać w sztuce trzeba czegoś innego i czegoś więcej niż wrodzonego talentu; trzeba namiętności i cierpienia, które wypełniają życie i nadają mu sens. W przeciwnym razie nie tworzy się, lecz pisze się książki.Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.Abyśmy mogli być szczęśliwymi, trzeba, aby naszemu szczęściu zawsze czegoś brakowało.Prawdziwi podróżnicy to ci tylko, którzy wyruszają aby wyruszyć.Piękno powinno pozostać czymś na spotkanie czego, źle mówię na poszukiwanie czego - trzeba wyruszyć.Przez poszukiwanie szczęścia dla niego samego osiąga się tylko nudę i aby znaleźć szczęście, trzeba szukać czegoś innego niż szczęście.