Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić.


aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
lilian seymour - tułasiewiczabyludzirozłączyćnależyichsobienarzucaćżebypołączyćrozdzielićaby ludziludzi rozłączyćrozłączyć należynależy ichich sobiesobie narzucaćżeby ichich połączyćnależy ichich rozdzielićaby ludzi rozłączyćludzi rozłączyć należyrozłączyć należy ichnależy ich sobieich sobie narzucaćżeby ich połączyćnależy ich rozdzielićaby ludzi rozłączyć należyludzi rozłączyć należy ichrozłączyć należy ich sobienależy ich sobie narzucaćaby ludzi rozłączyć należy ichludzi rozłączyć należy ich sobierozłączyć należy ich sobie narzucać

Aby pozyskać ludzi, należy ich uważać za takich, za jakich sami siebie uważają.Mężczyzn nie należy sądzić po ich odruchach, lecz po ich ruchach.Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi.Należy znać szczęśliwych po to, żeby móc się nimi posługiwać, i nieszczęśliwych po to, żeby ich unikać.Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością.Aby się kochać mogło dwoje, wystarczy ich rozdzielić.