Aby mieć właściwe spojrzenie na własną pozycję w życiu, człowiek powinien posiadać psa, który będzie go uwielbiał, i kota, który będzie go ignorował.


aby-mieć-właściwe-spojrzenie-na-własną-pozycję-w-życiu-człowiek-powinien-posiadać-psa-który-będzie-go-uwielbiał-i-kota-który-będzie-go
bruce derekabymiećwłaściwespojrzenienawłasnąpozycjężyciuczłowiekpowinienposiadaćpsaktórybędziegouwielbiałkotaignorowałaby miećmieć właściwewłaściwe spojrzeniespojrzenie nana własnąwłasną pozycjępozycję ww życiuczłowiek powinienpowinien posiadaćposiadać psaktóry będziebędzie gogo uwielbiałi kotaktóry będziebędzie gogo ignorowałaby mieć właściwemieć właściwe spojrzeniewłaściwe spojrzenie naspojrzenie na własnąna własną pozycjęwłasną pozycję wpozycję w życiuczłowiek powinien posiadaćpowinien posiadać psaktóry będzie gobędzie go uwielbiałktóry będzie gobędzie go ignorowałaby mieć właściwe spojrzeniemieć właściwe spojrzenie nawłaściwe spojrzenie na własnąspojrzenie na własną pozycjęna własną pozycję wwłasną pozycję w życiuczłowiek powinien posiadać psaktóry będzie go uwielbiałktóry będzie go ignorowałaby mieć właściwe spojrzenie namieć właściwe spojrzenie na własnąwłaściwe spojrzenie na własną pozycjęspojrzenie na własną pozycję wna własną pozycję w życiu

Głupiec zawsze znajdzie głupszego od siebie, który będzie go uwielbiał. -Nicolas Boileau-Despreaux
głupiec-zawsze-znajdzie-głupszego-od-siebie-który-będzie-go-uwielbiał
Człowiek, który wie Jak
człowiek-który-wie-jak-zawsze-znajdzie-pracę-człowiek-który-wie-dlaczego-będzie-jego-szefem
Ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno. -Quintus Eniusz
ten-kto-życzliwie-wskazuje-drogę-błądzącemu-jest-jak-człowiek-który-drugiemu-pozwala-zapalić-pochodnię-od-swojej-wszak-jego-własna-pochodnia
Człowiek zamiast miłości może mieć przyjaźń czyjąś i to będzie jeszcze więcej warte i będzie trwalsze, pewniejsze. -Irena Solska
człowiek-zamiast-miłoś-może-mieć-przyjaźń-czyjąś-i-to-będzie-jeszcze-więcej-warte-i-będzie-trwalsze-pewniejsze
Oportunista to człowiek, który nauczył się posiadać zdanie innych. -Jean Cau
oportunista-to-człowiek-który-nauczył-ę-posiadać-zdanie-innych