Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.


aby-odnieść-sukces-w-interesach-bądź-śmiały-bądź-pierwszy-bądź-odmienny
henry marchantabyodnieśćsukcesinteresachbądźśmiałypierwszyodmiennyaby odnieśćodnieść sukcessukces ww interesachinteresach bądźbądź śmiałybądź pierwszybądź odmiennyaby odnieść sukcesodnieść sukces wsukces w interesachw interesach bądźinteresach bądź śmiałyaby odnieść sukces wodnieść sukces w interesachsukces w interesach bądźw interesach bądź śmiałyaby odnieść sukces w interesachodnieść sukces w interesach bądźsukces w interesach bądź śmiały

Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz dziew­czy­no jesienna bądź … ta­ka nienasycona niecodzienna ta­ka … jak na dworze burza z pioru­nami i wichurą która wszys­tko wzburza bądź ... moją obsesją głęboką życia refleksją moim bądź zniewoleniem zdu­mieniem i zwątpieniem ek­stazą bądź i szałem ma­gicznym zaklęciem które be­zus­tannie szeptałem Sztu­ka jest od­twarza­niem rzeczy, bądź kon­struowa­niem form, bądź wy­rażaniem przeżyć - jeśli wytwór te­go od­twarza­nia, kon­struowa­nia, wy­rażania jest zdol­ny zachwy­cać bądź wzruszać, bądź wstrząsać.Czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażania bądź w słowie, bądź w pamięci, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami etycznymi czy moralnymi. (o surrealizmie)