Aby osiągnąć szczęście, trze­ba spełnić trzy wa­run­ki: być im­be­cylem, być egoistą i cie­szyć się dob­rym zdro­wiem. Jeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku, wszys­tko jest stracone.


aby-osiągnąć-szczęście-trze­ba-spełć-trzy-wa­run­ki-być-im­be­cylem-być-egoistą-i cie­szyć ę-dob­rym-zdro­wiem-jeśli jed­nak
gustaw flaubertabyosiągnąćszczęścietrze­baspełnićtrzywa­run­kibyćim­be­cylemegoistąi cie­szyć siędob­rymzdro­wiemjeśli jed­naknie spełni­ciepier­wsze­gowa­run­kuwszys­tkojest straconeaby osiągnąćosiągnąć szczęścietrze­ba spełnićspełnić trzytrzy wa­run­kibyć im­be­cylembyć egoistąegoistą i cie­szyć sięi cie­szyć się dob­rymdob­rym zdro­wiemjeśli jed­nak nie spełni­cienie spełni­cie pier­wsze­gopier­wsze­go wa­run­kuwszys­tko jest straconeaby osiągnąć szczęścietrze­ba spełnić trzyspełnić trzy wa­run­kibyć egoistą i cie­szyć sięegoistą i cie­szyć się dob­rymi cie­szyć się dob­rym zdro­wiemjeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­gonie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku

Aby osiągnąć szczęście, trzeba spełnić trzy warunki: być imbecylem, być egoistą i cieszyć się dobrym zdrowiem. Jeśli jednak nie spełnicie pierwszego warunku, wszystko jest stracone. -Gustaw Flaubert
aby-osiągnąć-szczęście-trzeba-spełć-trzy-warunki-być-imbecylem-być-egoistą-i-cieszyć-ę-dobrym-zdrowiem-jeśli-jednak-nie-spełnicie
W miłości wszys­tko może być praw­dzi­we, pod wa­run­kiem, że się w to wierzy. -Jean Baptiste Cabanis
w miłoś-wszys­tko-może-być-praw­dzi­we-pod-wa­run­kiem-że ę-w to wierzy
Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?  -tkaczu32
ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go