Aby osiągnąć szczęście, trzeba spełnić trzy warunki: być imbecylem, być egoistą i cieszyć się dobrym zdrowiem. Jeśli jednak nie spełnicie pierwszego warunku, wszystko jest stracone.


aby-osiągnąć-szczęście-trzeba-spełć-trzy-warunki-być-imbecylem-być-egoistą-i-cieszyć-ę-dobrym-zdrowiem-jeśli-jednak-nie-spełnicie
gustaw flaubertabyosiągnąćszczęścietrzebaspełnićtrzywarunkibyćimbecylemegoistącieszyćsiędobrymzdrowiemjeślijednakniespełniciepierwszegowarunkuwszystkojeststraconeaby osiągnąćosiągnąć szczęścietrzeba spełnićspełnić trzytrzy warunkibyć imbecylembyć egoistąegoistą ii cieszyćcieszyć sięsię dobrymdobrym zdrowiemjeśli jednakjednak nienie spełniciespełnicie pierwszegopierwszego warunkuwszystko jestjest straconeaby osiągnąć szczęścietrzeba spełnić trzyspełnić trzy warunkibyć egoistą iegoistą i cieszyći cieszyć sięcieszyć się dobrymsię dobrym zdrowiemjeśli jednak niejednak nie spełnicienie spełnicie pierwszegospełnicie pierwszego warunkuwszystko jest stracone

Aby osiągnąć szczęście, trze­ba spełnić trzy wa­run­ki: być im­be­cylem, być egoistą i cie­szyć się dob­rym zdro­wiem. Jeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku, wszys­tko jest stracone.Być głupim, samolubnym i cieszyć się dobrym zdrowiem to trzy warunki szczęścia, ale gdy brak głupoty, wszystko inne nie ma znaczenia.Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem.Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Aby być dobrym, nie wystarczy przemilczeć pewnych prawd. Trzeba jeszcze mówić pewne kłamstwa.