Aby samemu stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat.


aby-samemu-stać-ę-lepszym-nie-musisz-czekać-na-lepszy-świat
phil bosmansabysamemustaćsięlepszymniemusiszczekaćnalepszyświataby samemusamemu staćstać sięsię lepszymlepszym nienie musiszmusisz czekaćczekać nana lepszylepszy świataby samemu staćsamemu stać sięstać się lepszymsię lepszym nielepszym nie musisznie musisz czekaćmusisz czekać naczekać na lepszyna lepszy świataby samemu stać sięsamemu stać się lepszymstać się lepszym niesię lepszym nie musiszlepszym nie musisz czekaćnie musisz czekać namusisz czekać na lepszyczekać na lepszy świataby samemu stać się lepszymsamemu stać się lepszym niestać się lepszym nie musiszsię lepszym nie musisz czekaćlepszym nie musisz czekać nanie musisz czekać na lepszymusisz czekać na lepszy świat

By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne - to znaczy odnieść sukces.Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne – tzn. odnieść sukces.Jeżeli chcesz narysować ptaka, musisz stać się ptakiem.Ten człowiek, którego kochasz we mnie, oczywiście jest lepszy ode mnie. Ja nie jestem taki. Ale ty kochaj, a ja postaram się być lepszym, niż jestem.Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym.