Aby sobą być. Prawdzie patrzeć w twarz. Kochać wszystkich ludzi. Pokój z sobą nieść.


aby-sobą-być-prawdzie-patrzeć-w-twarz-kochać-wszystkich-ludzi-pokój-z-sobą-nieść
ryszard riedelabysobąbyćprawdziepatrzećtwarzkochaćwszystkichludzipokójnieśćaby sobąsobą byćprawdzie patrzećpatrzeć ww twarzkochać wszystkichwszystkich ludzipokój zz sobąsobą nieśćaby sobą byćprawdzie patrzeć wpatrzeć w twarzkochać wszystkich ludzipokój z sobąz sobą nieśćprawdzie patrzeć w twarzpokój z sobą nieść

Czy któryś z was zrozumie to, że w tym właśnie sens. / W tym właśnie sens, aby sobą być, prawdzie patrzeć w twarz. / Kochać wszystkich ludzi i pokój sobą nieść. -Dżem
czy-któryś-z-was-zrozumie-to-że-w-tym-właśnie-sens-w-tym-właśnie-sens-aby-sobą-być-prawdzie-patrzeć-w-twarz-kochać-wszystkich-ludzi-i
Dlacze­go by być pośmiewis­kiem wys­tar­czy być sobą, a by cię sza­nowa­no, trze­ba być sobą do śmierci?  -Kedar
dlacze­go-by być-pośmiewis­kiem-wys­tar­czy-być-sobą-a by ę-sza­nowa­no-trze­ba-być-sobą-do śmierci 
Je­dynym pew­nym spo­sobem na to, aby się ludzie sobą nig­dy w życiu nie znudzi­li jest ten, aby się nie częściej w nim ze sobą spotykali. -aforystokrata
je­dynym-pew­nym-spo­sobem-na to-aby ę-ludzie-sobą-nig­dy-w życiu-nie znudzi­li-jest ten-aby ę-nie częściej-w nim-ze sobą
Naj­pierw sam po­winieneś trwać w po­koju, aby ten pokój za­nieść później innym. -Tomasz à Kempis
naj­pierw-sam-po­winieneś-trwać-w po­koju-aby ten-pokój-za­nieść-później-innym
zag­rać w scrab­ble z lus­trem w dłoni mieć po­kerową twarz gdy upa­da os­tatni mur być sobą stojąc obok... -kamille
zag­rać-w scrab­ble-z-lus­trem-w dłoni-mieć-po­kerową-twarz-gdy-upa­da-os­tatni-mur-być-sobą-stojąc-obok