Aby zdać so­bie z niektórych tek­stów sprawę, Mu­siałabym - wy­palić trawę! 


aby-zdać-so­bie-z niektórych-tek­stów-sprawę-mu­siałabym- wy­palić-trawę 
niuszaabyzdaćso­biez niektórychtek­stówsprawęmu­siałabym wy­palićtrawę aby zdaćzdać so­bieso­bie z niektórychz niektórych tek­stówtek­stów sprawęaby zdać so­biezdać so­bie z niektórychso­bie z niektórych tek­stówz niektórych tek­stów sprawęaby zdać so­bie z niektórychzdać so­bie z niektórych tek­stówso­bie z niektórych tek­stów sprawęaby zdać so­bie z niektórych tek­stówzdać so­bie z niektórych tek­stów sprawę

Jakże jest ważne zdać sobie sprawę, że miłość, aby była prawdziwa, musi boleć. -Matka Teresa z Kalkuty
jakże-jest-ważne-zdać-sobie-sprawę-że-miłość-aby-była-prawdziwa-musi-boleć
Czy to nie smut­ne, że większość ludzi mu­si zacho­rować, by zdać so­bie sprawę z cu­dow­ności życia?  -Jostein Gaarder
czy-to nie smut­ne-że większość-ludzi-mu­-zacho­rować-by zdać-so­bie-sprawę-z cu­dow­noś-życia 
Zdać sobie sprawę z nieistotności czasu, to stanąć u wrót mądrości. -Bertrand Russell
zdać-sobie-sprawę-z-nieistotnoś-czasu-to-stanąć-u-wrót-mądroś