Ach, jak łat­wo wyrzeczeń żądać od drugiego.


ach-jak łat­wo-wyrzeczeń-żądać-od drugiego
jean baptiste racineachjak łat­wowyrzeczeńżądaćod drugiegojak łat­wo wyrzeczeńwyrzeczeń żądaćżądać od drugiegojak łat­wo wyrzeczeń żądaćwyrzeczeń żądać od drugiegojak łat­wo wyrzeczeń żądać od drugiego

Ach, jak łatwo wyrzeczeń żądać od drugiego.Ból jak py­tanie, łat­wo go zadać...Cze­go żądać od wołu jak nie sztu­ki mięsa.Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając.Bóg - to suma wszystkich naszych wyrzeczeń.War­stwa kul­tu­ry jest wi­docznie niesłycha­nie cien­ka. Jest tak cien­ka, że zwierzę, które no­simy w so­bie łat­wo się budzi. Bez kul­tu­ry żyć nie możemy, bo byśmy pożar­li je­den drugiego.